Visning av Mårtagården

Onsala, Kungsbacka

Välkommen på guidad visning av Kaptensgården Mårtagården från 1780.

Historia

Människorna på Onsalahalvön har sedan förhistorisk tid kombinerat det magra jordbruket med sjöfart. Bondeseglationen på världshaven under 1700- och 1800-talen hemförde betydande överskott, som kom att avspeglas både i sockenkyrkans interiör och de praktfulla bostadshusen "kaptensgårdarna".

En av de bäst bevarade från denna epok är Mårtagården, med mangårdsbyggnaden från 1780 i nästan ursprungligt skick.

Knut Larsson testamenterade 1961 Mårtagården och Apelhögen i Onsala till en stiftelse som bär hans och hustruns namn: Knut och Tora Larssons stiftelse Mårtagården som bildades 1963.

I en ny tid då den moderna bebyggelsen kom att kringgärda den äldre jordbruksbebyggelsen var det Knuts mening att som kulturminne bevara och vårda Mårtagården i Onsala socken för att ge kommande släkten en bild av den gamla sjökaptensbebyggelsen i dessa bygder.

30jul 16:00 - 18:00
06aug 16:00 - 18:00
13aug 16:00 - 18:00
10sep 16:00 - 18:00

Kontaktinformation

Mårtagården
Mårtavägen
Onsala
Telefon: 0706-101086

Arrangör: Mårtagårdens vänner

E-post: kaj.dannberg@gmail.com
Hemsida: http://www.martagarden.se

Prisinformation

Frivillig avgift.