Utseendekulturen och jakten på den perfekta kroppen

Onsala bibliotek, Kungsbacka

Föreläsning med Carolina Lunde, Göteborgs universitet, som berättar om forskningen kring ungas missnöje med sin kropp på Onsala bibliotek.

Överallt förmedlas en bild av kroppen som formbar – ett slags projekt perfekt.

Kroppsmissnöjet kan få många negativa konsekvenser och spela en betydande roll i ungas vardag.

06nov 18:30 Onsala bibliotek

Kontaktinformation

Kungsbacka kommun, Kultur & Fritid
Kapareskolan

Telefon: 0300-838020

E-post: onsala.bibliotek@kungsbacka.se
Hemsida: http://bibliotek.kungsbacka.se

Öppettider

Drop-in

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Samarrangeras med Folkuniversitetet.

Sociala medier


Twitter